Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Escuchar el último episodio:

0:00 Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

09:30 Kinh lạy nữ vương thiên đàng

14:38 Điểm sách “từ giáo dân đến giáo dân – tập 1”--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Episodios anteriores

 • 809 - Radio Thứ Hai 29/05 /2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Sun, 28 May 2023
 • 808 - Radio Chúa Nhật 28/05 /2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Sat, 27 May 2023
 • 807 - Radio thứ bảy 27/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Fri, 26 May 2023
 • 806 - Radio thứ Sáu 26/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Thu, 25 May 2023
 • 805 - Radio Thứ Năm 25/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Wed, 24 May 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts religión y espiritualidad españoles

Más podcasts religión y espiritualidad internacionales

Elige la categoria de podcast