หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categorias: Educación

Escuchar el último episodio:

หลวงพ่อช่วยเราได้แค่ให้สุตมยปัญญากับพวกเรา ปัญญาจากการฟังหรืออ่าน เป็นปัญญาเบื้องต้นเท่านั้นเอง ไม่มีใครเข้าใจธรรมะได้ด้วยการฟัง ด้วยการอ่านหรอก ปัญญาอีกตัวหนึ่งคือปัญญาจากการคิดพิจารณาไตร่ตรอง ความคิด คิดเรียกจินตามยปัญญา เป็นปัญญาจากการคิด ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะจิตใจของเรามันมีกิเลสซ่อนอยู่ เวลาคิดมันก็คิดไปตามอำนาจกิเลส คิดเข้าข้างตัวเอง ฉะนั้นมันเชื่อถือไม่ได้หรอก สิ่งที่เราคิด ตัวที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้แท้จริง คือการลงมือภาวนา หรือลงมือปฏิบัติ เจริญสติเจริญปัญญา ถ้าเราภาวนา เบื้องต้นก็ฝึกให้ได้สติ เบื้องปลายก็ฝึกให้ได้ปัญญา กระบวนการในการฝึกฝน อยู่ในหลักธรรมคำสอนเรื่องสติปัฏฐาน สติปัฏฐาน 4 เป็นเรื่องใหญ่ พวกเราชาวพุทธต้องรู้จัก มันเป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากจริงๆ พระพุทธเจ้าท่านรวบรวมหลักของการปฏิบัติที่สำคัญๆ ลงมาอยู่ในสูตรอันนี้ล่ะที่เราจะปฏิบัติกัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 พฤศจิกายน 2565

Episodios anteriores

 • 1911 - การปฏิบัติต้องลงมือทำ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 พฤศจิกายน 2565 
  Tue, 29 Nov 2022
 • 1910 - อย่าทิ้งการรู้ทุกข์ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 5 พฤศจิกายน 2565 
  Mon, 28 Nov 2022 - 0h
 • 1909 - สันตติขาด : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 ตุลาคม 2565 
  Sun, 27 Nov 2022
 • 1908 - [คลิปสั้น] ทำบุญอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 ส.ค. 65 (650821) 
  Fri, 25 Nov 2022 - 0h
 • 1907 - [คลิปสั้น] อินทรีย์ยังอ่อนควรปฏิบัติอย่างไร หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ส.ค. 65 (650820) 
  Thu, 24 Nov 2022 - 0h
Mostrar más episodios

Más podcasts %(educación)s españoles

Más podcasts educación internacionales

Elige la categoria de podcast