หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categorias: Educación

Escuchar el último episodio:

พระพุทธเจ้าท่านเคยบอกว่า “กัลยาณมิตร เป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรค” เหมือนกับแสงเงินแสงทองตอนเช้ามืด ถ้าแสงเงินแสงทองขึ้นตรงไหน สว่างขึ้นด้านไหน เป็นเครื่องหมายแรกว่า พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นตรงนั้น การมีกัลยาณมิตร ก็เป็นเครื่องหมายแรกของการบรรลุอริยมรรค ท่านสอนอย่างนี้ แล้วต่อมาท่านก็สอนอีก “โยนิโสมนสิการ เป็นเครื่องหมายแรกของอริยมรรค” เหมือนแสงเงินแสงทองขึ้นมา แล้วพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้ ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการ ถึงวันหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้น ฉะนั้นใน 2 สิ่งนี้มีความสำคัญมาก คือกัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการ แต่ วันนี้พิสูจน์ยากว่าใครคือกัลยาณมิตร สิ่งที่หลวงพ่อแนะนำพวกเราคือโยนิโสมนสิการ ปลอดภัยที่สุด โยนิโสมนสิการบอกแล้วไม่ใช่การพิจารณา ใคร่ครวญเอาตามใจกิเลส ต้องดูว่ามันถูกหลักของการปฏิบัติหรือเปล่า หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วันสวนสันติธรรม 6 มีนาคม 2566

Episodios anteriores

 • 1990 - กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 6 มีนาคม 2566 
  Tue, 21 Mar 2023 - 0h
 • 1989 - สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันธ์ 5 : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 มีนาคม 2566 
  Tue, 21 Mar 2023
 • 1988 - ความเพียรชอบ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 26 กุมภาพันธ์ 2566 
  Sun, 19 Mar 2023
 • 1987 - [คลิปสั้น] การเจริญปัญญา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 29 ต.ค. 65 (651029) 
  Fri, 17 Mar 2023 - 0h
 • 1986 - อุดมการณ์ของชาววัดสวนสันติธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 25 กุมภาพันธ์ 2566 
  Thu, 16 Mar 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts educación españoles

Más podcasts educación internacionales

Elige la categoria de podcast